Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Tuinbouwweg 4B: aanleggen betonnen brug (22-08-2019, zaaknr. 2019485593, publicatie besluit: 26-08-2019).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar aantekenen.