Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • bij Zuidplaslaan 551: tijdelijk (tot 13 september 2019) plaatsen bouwcontainer (15-08-2019, zaaknr. 2019499258, publicatie besluit: 19-08-2019);
  • Zuidelijke Rondweg: tijdelijk (t/m week 44 2019) opslaan bestratingsmateriaal (05-08-2019, zaaknr. 2019481850, publicatie besluit: 09-08-2019);
  • Abr. Kroesweg 2: tijdelijk (2 jr.) wijzigen van gebruik van bedrijfswoning naar kantoor (07-08-2019, zaaknr. 2019474383, publicatie besluit: 09-08-2019);
  • Cornelis Broerweg 29: bouwen woning (09-08-2019, zaaknr. 2019271725, publicatie besluit: 14-08-2019);
  • Herbarenerf 5: verwijderen draagmuur keuken naar woonkamer (07-08-2019, zaaknr. 2019475581, publicatie besluit: 09-08-2019);
  • Kromme Esse 4E: legaliseren opslag en groothandel in fietsen (14-08-2019, zaaknr. 2019457357, publicatie besluit: 16-08-2019);
  • Tuinbouwweg 3A: bouwen woning (kavel 20 Triangel) (05-08-2019, zaaknr. 2019448678, publicatie besluit: 09-08-2019).

Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar aantekenen (zie kader ‘bezwaar’).