Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Peuleyen achter 124 (WDV01B8083): vellen van 1 boom (20-12-2019, zaaknr. 2019679336, publicatie besluit: 27-12-2019);
  • Tuinbouwweg 3: bouwen woonhuis (Triangel De Linten kavel 19) (20-12-2019, zaaknr. 2019699824, publicatie besluit: 24-12-2019).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar aantekenen.