• Oude Dreef nabij 6: vellen drieënveertig bomen (26-01-2021, zaaknr. 2021011638, publicatie besluit: 28-01-2021);
  • Poolster 15: plaatsen dakopbouw (18-01-2021, zaaknr. 2020335438, publicatie besluit: 28-01-2021);
  • Tweede Bloksweg 68: renoveren dak, plaatsen dakkapellen, plaatsen tijdelijke woonunit (25-01-2021, zaaknr. 2020281642, publicatie besluit: 28-01-2021).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar aantekenen (zie kader ‘bezwaar’).