• Dorpstraat 17 en 17A: herbouwen van cafetaria/petit restaurant Het Oude Dorp (28-10-2021, zaaknr. 2021214125, datum besluit: 02-11-2021);
  • Schuberthof 71: legaliseren van overkapping, pergola en erfafscheiding (29-10-2021, zaaknr. 2021257947, datum besluit: 02-11-2021).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.