• Cornelis Broerweg 31: bouwen van veranda (04-10-2021, zaaknr. 2021220695, datum besluit: 06-10-2021);
  • Henegouwernesse 19: bouwen van nieuwe schuur naast huidige woning (04-10-2021, zaaknr. 2021115409, datum besluit: 06-10-2021);
  • Kastanjelaan 76 nabij: tijdelijk (t/m 10-12-2021) oprichten van een bouwplaatsinrichting (04-10-2021, zaaknr. 2021277595, datum besluit: 06-10-2021);
  • Lijsterbesstraat 12: plaatsen van dakopbouw (05-10-2021, zaaknr. 2021200292, datum besluit: 07-10-2021);
  • Tuinbouwweg 6: realiseren van een brug (28-09-2021, zaaknr. 2021243549, datum besluit: 01-10-2021);
  • v Mecklenburg Schwerinlaan 1: vestigen van kinderopvang en realiseren van  geluidsscherm (05-10-2021, zaaknr. 2020334562, datum besluit: 07-10-2021);
  • Willemshoeve 18: plaatsen van overkapping (04-10-2021, zaaknr. 2021257983, datum besluit: 06-10-2021).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.