• Linzenakker 2: plaatsen van dakkapel in voordakvlak van woning (14-06-2021, zaaknr. 2021150936, datum besluit: 17-06-2021);
  • Mauritslaan 55: verbouwen hoofdgebouw en vervangen buitenberging (14-06-2021, zaaknr. 2021079806, datum besluit: 17-06-2021);

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.