• op de parkeerplaats nabij Sniepweg nabij 13c (kadastraal bekend onder WDV01 C 5633): tijdelijk (1 juni 2021 – 30 juni 2021) opslaan van roerende zaken (27-05-2021, zaaknr. 2021145768, datum besluit: 01-06-2021);
  • Plasweg, Zevende Tochtweg en Onderweg ('t Suyt fase 2): tijdelijk aanbrengen van voorbelasting en dempen en graven van watergangen (27-05-2021, zaaknr. 2021115801, datum besluit: 31-05-2021);
  • Burgemeester Trooststraat 65: uitbreiden van woning (31-05-2021, zaaknr. 2021103732, datum besluit: 03-06-2021);
  • Burgemeester Trooststraat 67: uitbreiden van woning aan achterzijde (31-05-2021, zaaknr. 2021103750, datum besluit: 03-06-2021);
  • De Visserhoeve 2: bouwen van nieuwe bijgebouw (26-05-2021, zaaknr. 2021073587, datum besluit: 28-05-2021);
  • Dorpstraat 83: het wijzigen van de ingang naar de kelder en realiseren van een berging (01-06-2021, zaaknr. 2021062525, datum besluit: 03-06-2021);
  • Kanaaldijk 34: wijzigen van materialisering van gevels (26-05-2021, zaaknr. 2021127821, datum besluit: 28-05-2021);
  • Molenzigt 13: plaatsen dakkapellen in voor- en achterdakvlak van woning (25-05-2021, zaaknr. 2021131841, datum besluit: 28-05-2021);
  • Veenkade 24: plaatsen van dakkapellen in voor- en achterdakvlak van woning (01-06-2021, zaaknr. 2021134336, datum besluit: 03-06-2021).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.