Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Heemraadweg naast 35: opslaan van roerende zaken (03-05-2021, zaaknr. 2021124922, datum besluit: 05-05-2021);
  • op een parkeervak voor van Nassau Dillenburgstraat 1: tijdelijk (t/m 4 juni 2021) plaatsen bouwcontainer (30-04-2021, zaaknr. 2021123218, datum besluit: 04-05-2021);
  • Vondellaan nabij 114-218: opslaan roerende zaken (03-05-2021, zaaknr. 2021124973, datum besluit: 05-05-2021);
  • de Akker 68: vergroten van balkon (03-05-2021, zaaknr. 2021091905, datum besluit: 05-05-2021);
  • Distelveld 24: gebruiken stuk gemeentegrond en plaatsen erfafscheiding (29-04-2021, zaaknr. 2021029500, datum besluit: 05-05-2021);
  • Ganzerik 10: plaatsen dakkapel in voordakvlak woning (04-05-2021, zaaknr. 2021090861, datum besluit: 06-05-2021);
  • Noordkade 10: plaatsen opbouw op bestaande stallingsruimte (03-05-2021, zaaknr. 2021026903, datum besluit: 05-05-2021);
  • Plasweg 23: verbreden dakkapel in voordakvlak woning (28-04-2021, zaaknr. 2021072179, datum besluit: 30-04-2021);

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.