Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Graanakker 86: plaatsen van dakkapel op achterdakvlak van woning (31-03-2021, zaaknr. 2021088561, datum besluit: 02-04-2021);
  • Lindengaarde 51: vergroten van woning (24-03-2021, zaaknr. 2021040145, datum besluit: 31-03-2021);
  • Mercuriusweg 1a: vervangen van bestaande dak door staaldakplaat met pannenprofiel (29-03-2021, zaaknr. 2021080660, datum besluit: 02-04-2021);
  • Rozet 34 t/m 80 (even): bouwen van 24 appartementen (Plan Triangel Cottagepark) (26-03-2021, zaaknr. 2020345658, datum besluit: 31-03-2021).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.