Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Burgemeester Trooststraat 76: tijdelijk (26 t/m 29 maart) plaatsen van container (22-03-2021, zaaknr. 2021080753, datum besluit: 24-03-2021);
  • Groensvoorde 74: vestigen van pizzeria (19-03-2021, zaaknr. 2021078302, datum besluit: 24-03-2021).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.