Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Mozartlaan op een parkeervak nabij nr 12 (kadastraal bekend onder WDV01 B 6922): tijdelijk plaatsen van container (vanaf 15 maart 2021 t/m 28 maart 2021) (12-03-2021, zaaknr. 2021075237, datum besluit: 16-03-2021);
  • Nijverheidsweg 5: bouwen van distributiegebouw (09-03-2021, zaaknr. 2020351494, datum besluit: 12-03-2021).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.