• Distelveld achter 20 (WDV01B8139): vergroten achtertuin door aankoop snippergroen (09-03-2021, zaaknr. 2021017202, publicatie besluit: 11-03-2021);
  • Distelveld achter 22 (WDV01B8139): vergroten achtertuin door aankoop snippergroen (09-03-2021, zaaknr. 2021017397, publicatie besluit: 11-03-2021);
  • Henegouwerweg 118: vervangen oeverbeschoeiingen (08-03-2021, zaaknr. 2020340946, publicatie besluit: 10-03-2021);
  • Heuvelhof 7: plaatsen dakopbouw op woning (04-03-2021, zaaknr. 2021041900, publicatie besluit: 09-03-2021);
  • Peuleyen 9: vernieuwen en veranderen kozijnen (03-03-2021, zaaknr. 2021027653, publicatie besluit: 05-03-2021);
  • Sparrengaarde 3: verhogen borstwering en vervangen kozijnen voorgevel (04-03-2021, zaaknr. 2021041866, publicatie besluit: 09-03-2021).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar aantekenen.