• Op 3 parkeerplaatsen bij Anna de Waalhoeve 7 (WDV01C4203): realiseren bouwplaatsinrichting t/m 23-4-2021 (02-02-2021, zaaknr. 2021025435, publicatie besluit: 05-02-2021);
  • Op 3 parkeerplaatsen t.o. Jan Willem Frisoweg 2 (WDV01B8061): realiseren bouwplaatsinrichting tot en met 28-5-2021 (05-02-2021, zaaknr. 2021025460, publicatie besluit: 09-02-2021);
  • Wingerd 1 t/m 235 (oneven) en Groensvoorde 168 t/m 184 (even): tijdelijk realiseren 3 bouwplaatsen en 33 steigers aan kopgevels (02-02-2021, zaaknr. 2021017114, publicatie besluit: 05-02-2021);
  • Coenecoop 2E 1 t/m 2E 6: bouwen 6 bedrijfsunits Coenecoop III kavel 16 en 17 (04-02-2021, zaaknr. 2020295529, publicatie besluit: 09-02-2021);
  • Henegouwerweg 119: bouwen woning (05-02-2021, zaaknr. 2020343080, publicatie besluit: 09-02-2021);
  • Orion 10: vervangen tuinhuis (03-02-2021, zaaknr. 2021016410, publicatie besluit: 09-02-2021);
  • Thorbeckehoeve 22: plaatsen container voor bouw/sloop afval t/m 28-2-2021 (03-02-2021, zaaknr. 2021036527, publicatie besluit: 05-02-2021);
  • Wilhelminakade 50: bouwen bedrijfspand (04-02-2021, zaaknr. 2020336764, publicatie besluit: 09-02-2021).
  • Lindengaarde 17A: brandveilig gebruiken van pand (03-02-2021, zaaknr. 2020182565, publicatie besluit: 05-02-2021).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.