Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Brugweg 43: verbreden bestaande brug (14-02-2020, zaaknr. 2020035637, publicatie besluit: 18-02-2020);
  • Busken Huetlaan 2-94 en 1-5: vervangen bestaande gevelinvullingen (18-02-2020, zaaknr. 2020037234, publicatie besluit: 20-02-2020);
  • Mercuriusweg 5A t/m 5H, 5K en 5M: vernieuwen bedrijfsruimte (13-02-2020, zaaknr. 2020021960, publicatie besluit: 17-02-2020);
  • Pluto 8: verhuren kamers (17-02-2020, zaaknr. 2019704879, publicatie besluit: 19-02-2020);
  • Tuinbouwweg 6B, 6C, 6D en 6E: realiseren twee 2-onder-1 kapwoningen (kavels 34-35-36-37 Triangel) (13-02-2020, zaaknr. 2019592542, publicatie besluit: 18-02-2020);
  • Zuidplaslaan 196: tijdelijk (t/m 24-4) gebruiken parkeervakken voor opslaan roerende zaken (13-02-2020, zaaknr. 2020040949, publicatie besluit: 18-02-2020).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar aantekenen.