Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Zuidplaslaan 463: realiseren scootmobielruimte entreehal (10-02-2020, zaaknr. 2020008591, publicatie besluit: 12-02-2020).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar aantekenen.