Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Arie Kempkesweg 37 : maken van betonbrug over watergang (30-11-2020, zaaknr. 2020249925, datum besluit: 08-12-2020);
  • Coenecoop 324 : plaatsen nieuwe entreepui en 2 vlaggenmasten (03-12-2020, zaaknr. 2020290017, datum besluit: 07-12-2020);
  • Graanakker 121 : plaatsen dakkapel aan voorzijde woning (08-12-2020, zaaknr. 2020284491, datum besluit: 10-12-2020);
  • Honingbij 69 : plaatsen dakkapel voordakvlak woning (08-12-2020, zaaknr. 2020304607, datum besluit: 10-12-2020);
  • Limaweg 35 : wijzigen van brandcompartimentering (08-12-2020, zaaknr. 2020277814, datum besluit: 10-12-2020);
  • Onderweg 47 : vervangen en uitbreiden bestaande dakkapel (02-12-2020, zaaknr. 2020284111, datum besluit: 09-12-2020);
  • Polderlaan 155 t/m 209 en 156 t/m 192 en Zijdebij 1 t/m 17 : bouwen 56 woningen Parkzicht fase 2 Triangel (04-12-2020, zaaknr. 2020272423, datum besluit: 10-12-2020);
  • Tuinbouwweg 8B : tijdelijk plaatsen van bouwkraan en bouwmaterialen (02-12-2020, zaaknr. 2020273891, datum besluit: 07-12-2020).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.