Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Park Triangel (kadastraal bekend onder WDV01 E 2139, 2141, 2878, 2880, 2980 en 2051): het realiseren van 3  bruggen D, E en F  t.b.v. Park Triangel (25-11-2020, zaaknr. 2020262815, datum besluit: 02-12-2020);
  • Parkweide fase 4a (Triangel): het bouwen van 14 grondgebonden woningen (27-11-2020, zaaknr. 2020291986, datum besluit: 02-12-2020);
  • Mercuriusweg 5A t/m 5H, 5K en 5M: het vernieuwen van een bedrijfspand (wijziging vergunning) (27-11-2020, zaaknr. 2020288101, datum besluit: 01-12-2020);
  • Transportweg 23: de tochtsluis vervangen voor een tourniquet (26-11-2020, zaaknr. 2020264908, datum besluit: 01-12-2020).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.