Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Tesselschadelaan tegenover 23 : plaatsen torenkraan (04-11-2020, zaaknr. 202026936, datum besluit: 23-11-2020)
  • Ganzerik 4 : plaatsen dakkapel voordakvlak woning (18-11-2020, zaaknr. 2020263342, datum besluit: 24-11-2020);
  • Kleikade 22 : plaatsen dakopbouw woning (16-11-2020, zaaknr. 2020254697, datum besluit: 25-11-2020);
  • Machtelderf 18 : plaatsen dakkapel (17-11-2020, zaaknr. 2020255915, datum besluit: 20-11-2020);
  • Plasweg 37A : plaatsen afdak boerderijautomaat (20-11-2020, zaaknr. 2020194701, datum besluit: 25-11-2020);
  • Tweede Bloksweg 2 : verbouwen vrijstaande woning (20-11-2020, zaaknr. 2020263250, datum besluit: 25-11-2020).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.