Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

•    Lijsterbesstraat 23: plaatsen dakopbouw (17-11-2020, zaaknr. 2020210338, datum besluit: 19-11-2020);
•    Lijsterbesstraat 8: bouwen dakopbouw (11-11-2020, zaaknr. 2020248038, datum besluit: 17-11-2020).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.