Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Zesde Tochtweg 4D: bouwen vrijstaande woning en kapschuur (04-11-2020, zaaknr. 2020195472, datum besluit: 06-11-2020);
  • Prinses Beatrixlaan 8: plaatsen berging (05-11-2020, zaaknr. 2020205925, datum besluit: 11-11-2020).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.