Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Cornelis Broerweg 30: plaatsen tuinhuis (11-09-2020, zaaknr. 2020195022, datum besluit: 04-11-2020);
  • Noordeinde 134A: vervangen loods voor woonhuis (02-11-2020, zaaknr. 2020193035, datum besluit: 04-11-2020);
  • Oranjelaan 1: vellen monumentale beuk (03-11-2020, zaaknr. 2020269487, datum besluit: 05-11-2020);
  • Prinses Marijkestraat 33: plaatsen dakkapel op voor- en achterdakvlak (27-10-2020, zaaknr. 2020270022, datum besluit: 30-10-2020);
  • Sniepweg 5: plaatsen 2 dakkapellen (30-10-2020, zaaknr. 2020238110, datum besluit: 03-11-2020).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.