Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Zuidelijke Dwarsweg en Zuidelijke Rondweg: aanleggen nieuw geluidsscherm (26-10-2020, zaaknr. 2020234078, datum besluit: 29-10-2020);
  • Onderweg 16B UNIT: tijdelijk plaatsen (max. 2 jaar) woonunit (21-10-2020, zaaknr. 2020239484, datum besluit: 23-10-2020);

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.