Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Caroluslaan 2: plaatsen loop- en rijpoort (02-10-2020, zaaknr. 2020254403, datum besluit: 07-10-2020);
  • Ganzerik 95: plaatsen dakkapel (01-10-2020, zaaknr. 2020216839, datum besluit: 05-10-2020);
  • Oostpolderweg 6: plaatsen dakopbouw (29-09-2020, zaaknr. 2020179148, datum besluit: 02-10-2020);
  • Prunusstraat 26: plaatsen dakkapel op achterdakvlak (30-09-2020, zaaknr. 2020204828, datum besluit: 02-10-2020)

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.