Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Ganzerik 24: plaatsen dakkapel (01-09-2020, zaaknr. 2020191702, datum besluit: 04-09-2020).

Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.