Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Busken Huetlaan en Tesselschadelaan: opstellen torenkraan op 31 augustus en eind september (12-08-2020, zaaknr. 2020204386, datum besluit: 14-08-2020);
  • Parkeerplaats bij Tarweakker 28: plaatsen  afvalcontainer van 9-11-2020 t/m 25-11-2020 (12-08-2020, zaaknr. 2020215163, datum besluit: 14-08-2020);
  • Arie Kempkesweg 53: plaatsen vlonder en beschoeiing (18-08-2020, zaaknr. 2020211723, datum besluit: 21-08-2020);
  • Kanaalweg 2A: plaatsen bijgebouw (17-08-2020, zaaknr. 2020201105, datum besluit: 19-08-2020);
  • Limaweg 39 D, 39E en 53 A t/m 53H: realiseren van 8 appartementen (13-08-2020, zaaknr. 2020129987, datum besluit: 17-08-2020);
  • Louis Couperusstraat 1 t/m 27: bouwen van 14 woningen (11-08-2020, zaaknr. 2020135406, datum besluit: 14-08-2020);
  • Stationsstraat 11: plaatsen dakkapel voorzijde woning (13-08-2020, zaaknr. 2020168636, datum besluit: 18-08-2020);
  • Wilhelminakade 94: bouwen woning (21-08-2020, zaaknr. 2020115539, datum besluit: 25-08-2020);

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar aantekenen.