Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Noordkade 58: omzetten bedrijfswoning naar burgerwoning (10-07-2020, zaaknr. 2020101236, publicatie besluit: 14-07-2020);
  • Onderweg 32: verduurzamen van woning (09-07-2020, zaaknr. 2020137376, publicatie besluit: 13-07-2020);
  • Prinses Beatrixlaan 48: bouwen dakterras (08-07-2020, zaaknr. 2020092654, publicatie besluit: 14-07-2020);
  • Wilhelminakade 73 en 73A: splitsen woonhuis in 2 zelfstandige woonruimtes (08-07-2020, zaaknr. 2020136132, publicatie besluit: 10-07-2020).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar aantekenen.