Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • de Akker naast 107: plaatsen tijdelijke afvalcontainer (01-07-2020, zaaknr. 2020173290, publicatie besluit: 03-07-2020);
  • Akkerwinde 2: vergroten woning en monteren 12 zonnepanelen (03-07-2020, zaaknr. 2020122731, publicatie besluit: 07-07-2020);
  • Jan Dorrekenskade-Oost 65, 67 en 69: verbouwen 3 woningen (01-07-2020, zaaknr. 2020092035, publicatie besluit: 03-07-2020);
  • Sperwerhoek 4: renoveren en samenvoeging 2 bestaande schoolgebouwen (nr 4 en 6) (01-07-2020, zaaknr. 2020124068, publicatie besluit: 03-07-2020);
  • Stationsstraat 22: gebruiken verkeersbestemming als tuin (01-07-2020, zaaknr. 2020129472, publicatie besluit: 03-07-2020).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar aantekenen.