Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Brugweg 50: aanbouwen over 2 lagen van bestaande woning (24-06-2020, zaaknr. 2020042315, publicatie besluit: 29-06-2020);
  • Busken Huetlaan 3: bouwen erker met luifel (26-06-2020, zaaknr. 2020107302, publicatie besluit: 30-06-2020);
  • Molenring 145: plaatsen dakkapel achterdakvlak woning (26-06-2020, zaaknr. 2020126381, publicatie besluit: 30-06-2020).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar aantekenen.