Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Graanakker 49: bouwen garage (23-06-2020, zaaknr. 2020142433, publicatie besluit: 25-06-2020);
  • Graanakker 55: plaatsen dakkapel achterdakvlak van woning (22-06-2020, zaaknr. 2020157906, publicatie besluit: 24-06-2020);
  • Meander 1: bouwen woning (Nooitgedacht kavel 21) (19-06-2020, zaaknr. 2020101379, publicatie besluit: 23-06-2020);
  • Onderweg 6: bouwen woning (Nooitgedacht kavel 19) (19-06-2020, zaaknr. 2020101285, publicatie besluit: 23-06-2020);
  • Onderweg 8: bouwen woning (Nooitgedacht kavel 20) (19-06-2020, zaaknr. 2020101325, publicatie besluit: 23-06-2020);
  • Wilhelminakade 99: bouwen schuur (17-06-2020, zaaknr. 2020097010, publicatie besluit: 19-06-2020).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar aantekenen.