Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Meander 3: bouwen woning (29-05-2020, zaaknr. 2020101247, publicatie besluit: 03-06-2020);
  • Cornelis Broerweg 29: plaatsen beschoeiing voor- en achterzijde woning en vlonder ac (27-05-2020, zaaknr. 2020052220, publicatie besluit: 29-05-2020);
  • Land voor Water 4: plaatsen berging (02-06-2020, zaaknr. 2020100229, publicatie besluit: 04-06-2020);
  • Logistiekweg 18: plaatsen 1 verlichte dooslettertekst 'Politie' (28-05-2020, zaaknr. 2020102029, publicatie besluit: 02-06-2020);
  • Peuleyen 62: gebruik nemen openbaar groen t.b.v. uitbreiding tuin bij woning, verplaatsen schuur (25-05-2020, zaaknr. 2020108633, publicatie besluit: 28-05-2020).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar aantekenen.