Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  •  
  • Bredeweg 14: realiseren bijgebouw (15-05-2020, zaaknr. 2020027671, publicatie besluit: 19-05-2020);
  • Henegouwerweg 102A: bouwen woning (19-05-2020, zaaknr. 2020070677, publicatie besluit: 22-05-2020);
  • Meander 3A: bouwen woning (Nooitgedacht kavel 17) (20-05-2020, zaaknr. 2020101187, publicatie besluit: 27-05-2020);
  • Mercuriusweg 7A: aanbrengen gevelkozijnen in bestaande gevel (19-05-2020, zaaknr. 2020107749, publicatie besluit: 22-05-2020);
  • Noordeinde 46A: plaatsen dakopbouw (20-05-2020, zaaknr. 2020081640, publicatie besluit: 27-05-2020);
  • Pater Jornaweg 12: plaatsen overkapping over terras (25-05-2020, zaaknr. 2020035864, publicatie besluit: 27-05-2020);
  • Sniepweg 46: bouwen carport en veranda (18-05-2020, zaaknr. 2020086609, publicatie besluit: 20-05-2020).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar aantekenen.