Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Burgemeester Trooststraat 95: plaatsen tijdelijke afvalcontainer (30-04-2020, zaaknr. 2020110927, publicatie besluit: 04-05-2020);
  • Zuidplaslaan 184: vervangen luifel boven entree (30-04-2020, zaaknr. 2020094608, publicatie besluit: 06-05-2020);
  • Zwaluwbij 7: bouwen woning (kavel 4) (24-04-2020, zaaknr. 2020032367, publicatie besluit: 29-04-2020);
  • Zwaluwbij 9: bouwen woning (kavel 5) (24-04-2020, zaaknr. 2020033187, publicatie besluit: 29-04-2020).

Tegen deze besluiten/dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.