Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Tuinbouwweg 6A: bouwen woning (21-04-2020, zaaknr. 2020067712, publicatie besluit: 24-04-2020).

Tegen deze besluiten/dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.