Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Zuidkade tegenover 1: tijdelijk plaatsen testfaciliteit voor duurzame energiewinning (16-04-2020, zaaknr. 2020055050) (Publicatiedatum besluit: 20-04-2020);
  • Bredeweg 14A: legaliseren hekwerk van paarden uitloopbak (16-04-2020, zaaknr. 2020029636) (Publicatiedatum besluit: 20-04-2020);
  • Broekhuizen 4: aanbrengen gevelisolatie (16-04-2020, zaaknr. 2020055866) (Publicatiedatum besluit: 20-04-2020);
  • Overslagweg 5 en 7: plaatsen magazijnstellingen (16-04-2020, zaaknr. 2020083729) (Publicatiedatum besluit: 20-04-2020);
  • Peter Zuidlaan 2: tijdelijk vestigen peuterspeelzaal en BSO (16-04-2020, zaaknr. 2020021922) (Publicatiedatum besluit: 20-04-2020);
  • Transportweg 32: verbouwen truckgarage (17-04-2020, zaaknr. 2020077833) (Publicatiedatum besluit: 22-04-2020).

Tegen deze besluiten/dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.