Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Dirk Verheulweg 14 t/m 136: bouwen bedrijfsverzamelgebouw (06-04-2020, zaaknr. 2019703908, publicatie besluit: 08-04-2020);
  • Kerkweg-Oost 232: plaatsen tekstbord (06-04-2020, zaaknr. 2020079497, publicatie besluit: 09-04-2020);
  • Linzenakker 55: plaatsen afvalcontainer (08-04-2020, zaaknr. 2020070927, publicatie besluit: 10-04-2020);
  • Peuleyen 126: in gebruik nemen openbaar groen t.b.v. uitbreiding tuin bij woning (06-04-2020, zaaknr. 2020084116, publicatie besluit: 08-04-2020);
  • Tweede Bloksweg 48A: aansluiten rioolgemaal d.m.v. dubbele boring onder Tweede Bloksweg (09-04-2020, zaaknr. 2020050881, publicatie besluit: 14-04-2020);
  • Weidezoom 90: toestaan afwijkend gebruik (08-04-2020, zaaknr. 2020052172, publicatie besluit: 10-04-2020).

Tegen deze besluiten/dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.