Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Henegouwerweg 110: vergroten woning (03-04-2020, zaaknr. 2020069412, publicatie besluit: 07-04-2020);
  • Julianastraat 3: plaatsen dakkapel voordakvlak (02-04-2020, zaaknr. 2020046379, publicatie besluit: 07-04-2020);
  • Onderweg 30: vergroten woning en bouwen schuur (02-04-2020, zaaknr. 2020028036, publicatie besluit: 07-04-2020).

Tegen deze besluiten/dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.