Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Peuleyen 10: in gebruik nemen openbaar groen t.b.v. uitbreiding tuin bij woning (26-03-2020, zaaknr. 2020075737, publicatie besluit: 30-03-2020);
  • Egelantier 21: plaatsen overkapping en schutting in achtertuin (31-03-2020, zaaknr. 2020053380, publicatie besluit: 02-04-2020).

Tegen deze besluiten/dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.