De volgende vergunningen zijn verzonden op tussen haakjes vermelde datum:

  • exploitatievergunning China Garden, Zuidplaslaan 180

Meldingen inrit:

  • Enkelspoor 37
  • Tuinbouwweg, Sectie E, nr 1621
  • Parklaan, sectie E, nr. 2592

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar aantekenen.