De volgende vergunningen zijn verzonden op tussen haakjes vermelde datum:

  • Verleende ontheffing aan de vier wijkteams voor plaatsen 30 km-banners, datum 6 mei 2019 t/m 30 april 2020, locatie: in vier wijken in Waddinxveen (1 x per kwartaal op andere locatie).

Melding uitrit

  • uitrit Dirk Verheulweg, Sectie C, nr 6163
  • Chopinlaan 14

Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar aantekenen.