De volgende vergunningen zijn verzonden:

  • Evenementvergunning SV Antilope voor organisatie Gouweboscross d.d. 19 februari 2022 in het Gouwebos

Klachten tijdens een evenement

Heeft u geluidsoverlast? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) via 088-333555.

Rioolaansluitingen

  • Rioolaansluiting Willem de Zwijgerlaan 59
  • Rioolaansluiting Jacob Catslaan 45
  • Rioolaansluiting Staringlaan 16

Melding uitweg

  • Staringlaan 14

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.

Aanvraag Alcoholwetvergunning

De burgemeester heeft op 4 februari 2022 een aanvraag voor een Alcoholwetvergunning is ontvangen voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank door Stichting Fundis (Palet Welzijn) in het Anne Frankcentrum, Jan van Bijnenpad 3.

Ter inzage legging

Het ontwerp van het besluit ligt met ingang van 16 februari 2022 tot 30 maart 2022 ter inzage op het gemeentehuis Waddinxveen. Wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met mevrouw De Vos via a.devos@waddinxveen.nl.

U kunt een zienswijze indienen

Belanghebbenden kunnen voor 30 maart 2022 een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk) indienen. Dit doet u door een brief te sturen aan de burgemeester van de gemeente Waddinxveen.