De volgende vergunningen zijn verzonden:

  • Evenementvergunning is verleend aan de heer J.M.M. Droog voor de 52e Langs de Gouweloop d.d. 3 oktober 2021 van 13.00 tot 15.30 uur. 

Melding uitrit

  • Zuidkade 34
  • Bilderdijklaan 36

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.