Deze vergunning is verleend:

Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.