De volgende vergunningen zijn verzonden:

  • Ontheffing verleend voor 1 jaar aan de heer R. Hendriks voor het spelen met een  draaiorgel 1 x per maand op vrijdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur op het Gouweplein (15 juni 2021 t/m 15 juni 2022)
  • Op basis van art. 149 lid 1 Wegenverkeerswet 1990 en art. 87 ontheffing verleend aan CycloMedia voor het maken van 360° panoramafoto’s.

Rioolaansluiting

  • J. Dorrekenskade Oost 63
  • J. Dorrekenskade Oost 71a t/m 71c
  • Alpherwetering 2a t/m 2c

Uitrit

  • Dirk Verheulweg 12

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.