Bekijk de verzonden vergunningen(externe link)

De volgende vergunningen zijn verzonden op tussen haakjes vermelde datum:

  • Exploitatievergunning verleend voor bezorg(afhaal)restaurant Pinocchio, Nesse 4

Rioolaansluiting

  • Tijdelijke rioolaansluiting voor plaatsen toiletunit t.h.v. Wingerd 175

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar aantekenen.