De volgende vergunningen zijn verzonden op tussen haakjes vermelde datum:

  • Standplaatsvergunning verleend aan Bevolkingsonderzoek Zuid-West voor het plaatsen van een onderzoeksunit voor borstkankeronderzoek op de parkeerplaats van sportpark De Sniep aan de Sniepweg. Datum plaatsing: 1 mei 2021 tot en met 31 oktober 2021.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.