Kunt u zelf niet stemmen? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen met een machtiging. Dit heet een volmacht.

U kunt op 2 verschillende manieren iemand anders machtigen: onderhandse en schriftelijke volmacht. 

Onderhandse volmacht (u heeft een stempas ontvangen)

 • U geeft uw stempas aan iemand anders die in Waddinxveen woont. U vult de achterkant in van uw stempas en zet een handtekening. Vergeet niet aan de gemachtigde een kopie van uw legitimatiebewijs mee te geven.

Schriftelijke volmacht (u kunt kiezen uit 4 manieren)

 1. ​Een volmacht kunt u nu al aanvragen. U hoeft dan niet te wachten totdat u een stempas ontvangt. U kunt ook iemand in een andere woonplaats machtigen. Onderteken beiden het aanvraagformulier (L8). Het formulier moet op 12 maart 2021 voor 17.00 uur door de gemeente ontvangen zijn, dit kan per email, per post of persoonlijk afgeven op het gemeentehuis.
 2. Vraag een online een volmacht aan. U moet hiervoor samen achter de computer zitten en beiden met DigiD inloggen. 
 3. Vraag een online een volmacht aan. U download eerst het het aanvraagformulier (L8). Die kunt u beiden ondertekenen. Daarna kunt u in de online aanvraag het formulier uploaden. U heeft hiervoor uw DigiD-inlogcode nodig.
 4. Verzoek om te stemmen bij volmacht

Coronamaatregelen

Het samen invullen en ondertekenen van een aanvraagformulier kan lastig zijn als beide personen door corona geen fysiek contact kunnen hebben. Daarom kan er voor de komende verkiezing ook gebruik worden gemaakt van een in twee delen gesplitst aanvraagformulier. De volmachtgever en de gemachtigde kunnen daardoor ieder een eigen formulier invullen. De volmachtgever vult het aanvraagformulier model G-1 in. De gemachtigde vult het andere aanvraagformulier model G-2 in. De gemachtigde stuurt het ingevulde en ondertekende formulier G-2 via email of per post naar de volmachtgever. Daarna stuurt de volmachtgever beide formulieren op. Dit kan per email, per post of persoonlijk afgeven op het gemeentehuis.

Formulieren kunt u:

 • afgeven bij de receptie in het gemeentehuis
 • versturen naar Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen
 • mailen naar verkiezingen@waddinxveen.nl 

Hoeveel volmachtstemmen kunt u uitbrengen?

De speciale wet "Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19" bepaalt dat een kiezer voor deze verkiezing maximaal 3 volmachtstemmen mag uitbrengen. In totaal kan een kiezer voor deze verkiezing dus maximaal 4 stemmen uitbrengen: zijn/haar eigen stem en maximaal 3 volmachtstemmen.

De volmachtstemmen brengt u tegelijk uit met uw eigen stem. 

  Hoe werkt het?

  Iemand machtigen tijdens gemeenteraadsverkiezingen

  • Voor gemeenteraadsverkiezingen geldt dat u alleen iemand kunt machtigen die in dezelfde gemeente woont als u.
  • U vult de achterkant van uw stempas in.
  • U en degene die u machtigt ondertekenen allebei uw stempas.
  • U geeft degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

  Wat moet ik doen?

  Welke regels gelden er?

  • Iemand mag voor de komende Tweede Kamerverkiezing door maximaal 3 personen gemachtigd worden om te stemmen. De persoon die u machtigt mag dus in totaal 4 stemmen uitbrengen: voor zichzelf en voor 3 anderen.
  • Degene die gemachtigd is, moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. 
  • Bij Provinciale Statenverkiezingen machtigt u iemand uit dezelfde provincie.
  • Bij waterschapsverkiezingen machtigt u iemand uit hetzelfde waterschap.
  • Bij Tweede Kamerverkiezingen, Europese verkiezingen en een referendum kunt u iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.

  Wanneer degene die u machtigt in dezelfde gemeente woont als u:

  • vult u de achterkant van uw stempas in
  • ondertekenen u en degene die u machtigt allebei uw stempas
  • geeft u degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee

  Wanneer degene die u machtigt in een andere gemeente woont:

  • vult u een machtigingsformulier in dat verkrijgbaar is bij de gemeente
  • ondertekenen u en degene die u machtigt allebei het machtigingsformulier
  • levert u het machtigingsformulier uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen in bij uw gemeente
  • stuurt de gemeente u een bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd
  • stuurt de gemeente een volmachtbewijs naar degene die u hebt gemachtigd. Met dit volmachtbewijs kan deze persoon voor u stemmen

  Wat heb ik nodig?

  De gemachtigde neemt de volgende zaken mee naar het stembureau:

  • Een kopie van uw identiteitsbewijs. Dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.
  • Uw ingevulde en ondertekende stempas of een volmachtbewijs.

  Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?