Direct regelen

Let op: u kunt tot uiterlijk vrijdag 11 maart 17.00 uur een volmacht aanvragen.

Een ander machtigen (voordat u uw stempas heeft ontvangen)

Kunt u zelf niet stemmen? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen met een machtiging. Dit heet een volmacht.

Onderhandse volmacht (u heeft een stempas ontvangen)

U geeft uw stempas aan iemand anders die in Waddinxveen woont. U vult de achterkant in van uw stempas en zet een handtekening. Vergeet niet aan de gemachtigde een kopie van uw legitimatiebewijs mee te geven. Een foto van uw legitimatiebewijs op de smartphone van uw gemachtigde mag ook.

Hoeveel volmachtstemmen kunt u uitbrengen?

Maximaal twee. In totaal kan een kiezer voor een verkiezing dus maximaal 3 stemmen uitbrengen: zijn/haar eigen stem en maximaal 2 volmachtstemmen.

De volmachtstemmen brengt u tegelijk uit met uw eigen stem. 

  Hoe werkt het?

  Iemand machtigen tijdens gemeenteraadsverkiezingen

  • Voor gemeenteraadsverkiezingen geldt dat u alleen iemand kunt machtigen die in dezelfde gemeente woont als u.
  • U vult de achterkant van uw stempas in.
  • U en degene die u machtigt ondertekenen allebei uw stempas.
  • U geeft degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

  Een foto van uw legitimatiebewijs op uw telefoon van uw gemachtigde mag ook.

  Wat moet ik doen?

  • Iemand mag voor de komende Gemeenteraadsverkiezing door maximaal 2 personen gemachtigd worden om te stemmen. De persoon die u machtigt, mag dus in totaal 3 stemmen uitbrengen: voor zichzelf en voor 2 anderen.
  • Degene die gemachtigd is, moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. 

  U machtigt alleen iemand die in dezelfde gemeente woont als u. Hiervoor heeft u 3 mogelijkheden:

  Iemand online machtigen

  • als u samen achter dezelfde computer zit, kunt u online een machtiging aanvragen. U heeft hiervoor beiden een DigiD-inlogcode nodig.

  Iemand machtigen met uw stempas (de stempassen liggen rond 25 en 26 februari in uw brievenbus)

  • vult u de achterkant van uw stempas in
  • degene die u machtigt en uzelf ondertekenen de achterkant van uw stempas
  • geeft u degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee

  Iemand machtigen met een papieren volmachtformulier (L8)

  • print het formulier
  • vul het volmachtformulier(externe link) in door uzelf en door degene die u machtigt
  • degene die u machtigt en uzelf ondertekenen het formulier
  • stuur het formulier naar de gemeente per post of lever het in op het gemeentehuis.

  Wat heb ik nodig?

  De gemachtigde neemt de volgende zaken mee naar het stembureau:

  • Een kopie van uw identiteitsbewijs. Dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.
  • Uw ingevulde en ondertekende stempas of een volmachtbewijs.

  Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?