Voor 4 maart ontvangt u een stempas

In Waddinxveen kunt u in één van de zeventien stemlokalen stemmen. Elke kiezer die op 1 februari in de Basisregistratie personen (BRP) van Waddinxveen stond ingeschreven, ontvangt voor 4 maart een stempas. PostNL bezorgt de stempassen. Met deze stempas kunt u in elk stembureau binnen de gemeente Waddinxveen uw stem uitbrengen. Houdt u er rekening mee dat u ook een identiteitsbewijs moet meenemen? Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. 

Dit jaar zijn er drie wijzigingen in de stemlokalen 

 1. De locatie Rehobothschool (tot vorig jaar: Dick Brunaschool) aan de Sperwerhoek is niet beschikbaar. U kunt daarvoor in de plaats naar Gouwebad De Sniep, Sniepweg 13D. 
 2. De locatie huize Souburgh is niet beschikbaar. U kunt daarvoor in de plaats naar het SK Lab (Sleutelkwartier), Passage 240.
 3. Op de Gemeentewerf, Coenecoop 53 richten we een extra stembureau in voor inwoners van de wijk Triangel.

Het overzicht van alle stemlokalen vindt u op www.waddinxveen.nl/verkiezingen en op de kandidatenlijst. De week voor de verkiezing staat het overzicht ook in het Hart van Holland. 

U mag eerder stemmen als u tot een risicogroep hoort

Speciaal voor mensen met een zwakkere gezondheid openen wij op maandag 15 en dinsdag 16 maart drie stembureaus van 7:30 tot 21:00 uur. Het gaat om de volgende stembureaus:

 • Gemeentehuis, Beukenhof 1
 • Voormalig schoolgebouw aan de Wingerd, Wingerd 45
 • Morgensterkerk, Sterrenlaan 1 

Bent u op 17 maart 2021 70 jaar of ouder? Dan mag u ook per brief stemmen 

U ontvangt binnenkort via de post uitleg hoe u dat kunt doen, samen met een stembiljet en een retourenvelop. U hoeft dus niet naar een stembureau te komen om te stemmen.

 • U stuurt het stembiljet per post naar de gemeente Waddinxveen met de retourenvelop. U heeft geen postzegel nodig. 
 • Of u levert het stembiljet in de retourenvelop in bij het gemeentehuis in de periode 10 maart tot en met 17 maart 2021. Dat mag u ook door een ander laten doen.

De lichamelijk hulpbehoevende kiezer kan hulp krijgen van een stembureaulid

De kiezer en het stembureaulid dragen op dat moment een chirurgisch mondkapje van het type IIR. Deze zijn aanwezig in het stemlokaal. Het stembureaulid draagt ook handschoenen bij het verlenen van hulp aan kiezers.

Kunt u niet zelf stemmen?

Vraag dan iemand anders om voor u te stemmen. Dat kan op twee manieren:

 1. Door uw stempas aan een andere kiezer te geven.
 2. Door een volmachtbewijs bij ons aan te vragen waarmee een andere kiezer kan stemmen.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden van keuze 1?

 • De kiezer die voor u gaat stemmen, moet zelf ook een stempas van ons hebben ontvangen.
 • Zet allebei op de achterkant van uw stempas in een speciaal vakje uw handtekening.
 • Geef uw stempas aan een ander mee nadat u zelf heeft ingevuld wie voor u gaat stemmen.
 • Geef een (kopie van een) identiteitsbewijs van u zelf mee aan degene die voor u gaat stemmen. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen.
 • De persoon die voor u gaat stemmen, moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn/haar eigen stem.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden van keuze 2?

 • Lever uiterlijk vrijdag 12 maart 17:00 uur een volmachtverzoek bij ons in. Ga daarvoor naar www.waddinxveen.nl/verkiezingen. Natuurlijk mag u het formulier ook per mail of telefoon aanvragen en ingevuld en ondertekend per post naar ons terugsturen.
 • Uw gemachtigde krijgt dan van ons een volmachtbewijs waarmee hij/zij namens u moet stemmen.
 • De persoon die voor u gaat stemmen, moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn/haar eigen stem.
 • Als het volmachtbewijs wegraakt, krijgt u helaas geen nieuw volmachtbewijs meer.
 • U mag uw gegeven volmacht later niet meer intrekken.
 • U kunt uw stem in heel Nederland laten uitbrengen.

Voor beide manieren geldt:

 • U mag zelf niet meer stemmen;
 • Uw gemachtigde mag maximaal 3 volmachtstemmen uitbrengen. In totaal kan hij/zij dus maximaal 4 keer stemmen; 3 keer voor een ander en 1 keer voor zichzelf.

Wilt u wel zelf stemmen, maar dan buiten Waddinxveen?

Vraag dan uiterlijk vrijdag 12 maart, 17.00 uur met uw DigiD inlogcode een kiezerspas aan via www.waddinxveen.nl/verkiezingen. Natuurlijk mag u ook via chat, WhatsApp, e-mail, telefoon of balie een invulformulier aanvragen. 

Wat zijn de voorwaarden?

U krijgt van ons een kiezerspas. U mag dan niet meer met uw stempas stemmen;
U kunt met uw kiezerspas in elk stembureau in Nederland stemmen;
Ook met een kiezerspas heeft u een identiteitsbewijs nodig om te stemmen. Dit identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen
Vergeet niet via onze website vooraf een afspraak te maken als u zelf aan onze balie een kiezerspas wilt aanvragen.

Heeft u vragen? Chat, app, mail of bel gerust

Ook kunt u op www.waddinxveen.nl/verkiezingen kijken. Verder vindt u info op de landelijke website www.elkestemtelt.nl