Ondersteuningsverklaring

U kunt van 4 januari t/m 1 februari op het gemeentehuis een politieke partij steunen die nu nog geen zetel in de Tweede Kamer heeft. Dat doet u door het ondertekenen van een ondersteuningsverklaring.

U krijgt een ondersteuningsverklaring bij de politieke partij. Daar staan de namen van de kandidaten al op. U kunt ook een leeg formulier downloaden van onze website, model H 4 (Ondersteuningsverklaring).

Het gemakkelijkste is dat u voor het ondertekenen van de ondersteuningsverklaring eerst een afspraak maakt. Maar dit is niet verplicht.

Dit zijn de voorwaarden

  • u woont in Waddinxveen;
  • u mag op 17 maart zelf stemmen;
  • u mag maar één verklaring ondertekenen.

U neemt mee naar het gemeentehuis

  • uw legitimatiebewijs;
  • het geprinte formulier ‘ondersteuningsverklaring. U ondertekent het ingevulde formulier waar de gemeenteambtenaar bij is. De ambtenaar zet daarna een stempel op het formulier. U krijgt het formulier weer mee en u zorgt er zelf voor dat het formulier bij de politieke partij terechtkomt.

Kandidaatstelling

U kunt van 28 december t/m 31 januari 5 formulieren downloaden van onze website. Deze kunt u op 1 februari 2021 ingevuld inleveren bij de gemeente Leiden: